#87 Give Me Candy


 ~ ๏ผฃ๏ฝ’๏ฝ…๏ฝ„๏ฝ‰๏ฝ”๏ฝ“ ~ 

Hฮฑฮนั :
.Atomic. {Hair} Sugar Coated
   @ Candy Fair

Sleeve ฦฌฮฑั‚ั‚ฯƒฯƒ :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
. inhale . In Bloom #2
Room69
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

ฦฌฯƒฯ:
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
.Latter. Pink Top w/White Diamond
Room69
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

Pฮฑฮทั‚ฮนั”ั• : 
. AUTOPSY . Shorty Dont Touch White

Tะฝฮนgะฝ ฦฌฮฑั‚ั‚ฯƒฯƒ :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
. inhale . Nightcall
Room69
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

Hั”ั”ฦ–ั• :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
l&e Spin spin sugar pumps - pink/white (Slink med)

ฦœั”ฮฑัฮนฮทg ฦ‡ฯ…ั‚ั” Azz, Lฯƒฦ–ฮฑั•  Sฦ–ฮนฮทะบ Hฮฑฮทษ—ั•/ฦ‘ั”ั”ั‚

Comments