#118~ ๏ผฃ๏ฝ’๏ฝ…๏ฝ„๏ฝ‰๏ฝ”๏ฝ“ ~ 

Hฮฑฮนั :
Blues. Grace
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

ฦฦ–ฯƒฯ…ั•ั” ฮฑฮทษ— ฦฒั”ั•ั‚ :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
Kenvie - Blouse Sleeved Fold up - Babe Pink & Grey
Kenvie - Vest Jacket - Grey
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

Sะฝฯƒัั‚ั• :
erratic / briony - shorts / black

ฦฯƒฯƒั‚ั• :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
EMPORIUM - Fiona Boots
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

                                                             ฦœั”ฮฑัฮนฮทg Sฦ–ฮนฮทะบ Hฮฑฮทษ—ั•

Comments