N°252~ ๏ผฃ๏ฝ’๏ฝ…๏ฝ„๏ฝ‰๏ฝ”๏ฝ“ ~ 

Hair :
+Spellbound+ Salome // Chapter I : Earth

Dress :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
[Cynful] Hoodie Dress / Light Grey 
(Event)

Rings :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
Cute Poison - Elysian Ring / Black
(Event)

Leggings :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
:A: Lacie Leggings / Black
(Event)

Wedges :
*Epic* Sweet.Lurve Wedges! {Black}
(Event)

ฦœั”ฮฑัฮนฮทg Maitreya Lara Sฦ–ฮนฮทะบ Hฮฑฮทษ—ั•/ฦ‘ั”ั”ั‚.

Comments