N°491
~ ๏ผฃ๏ฝ’๏ฝ…๏ฝ„๏ฝ‰๏ฝ”๏ฝ“ ~ 

Hair :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~
*TKW* Katka - Browns @ Cosmopolitan (Event)

Skin : 
Pink Fuel - Harley <Hazel>

Top :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~
CLOCKHAUS - Madeline Shirt PINK  @ Cosmopolitan (Event)

Jewelry :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~
~Tantalum~ Suji Collection* @ Cosmopolitan (Event)

ฦœั”ฮฑัฮนฮทg Maitreya Lara

Comments